Provincie Limburg

Terug naar studieaanbod OV3

Alternerende Beroepsopleidingen

Met de steun van

Wat is het? 

 • drie dagen in de week stage in een bedrijf
 • twee dagen in de week een ondersteunende opleiding op school
 • we begeleiden je stap voor stap naar het echte leven buiten school
 • volg het 6de jaar en verhoog je kans op werk!

Wat leer je? 

 • Opdoen van werkervaring over een langere periode.
 • Realiseren van een effectieve tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt.
 • Training van arbeidsattitudes: werktempo, doorzettingsvermogen, stiptheid, enz....
 • De bedrijfswereld leren kennen.

Wie kan het volgen? 

 • Heeft het 5de jaar in opleidingsvorm 3 beëindigd en wordt voorgedragen door de klassenraad.
 • Kiest voor een begeleidingsovergang van school naar werk.
 • Is jonger dan 21 jaar op 1 september van komende schooljaar.
 • Is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB.