Provincie Limburg

Fietsinstallaties

5de jaar, 6de jaar (Arbeidsmarktgericht)

Vanaf schooljaar 2023-2024, onder voorbehoud van aantal inschrijvingen.

Voor wie? 

Fietsinstallaties is een studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt.

Wat doet een fietstechnicus?

De fietstechnicus bouwt op vraag van de klant (elektrische) fietsen en aanverwanten (aanhangwagens, e-steps, rolstoelen …) en hun toebehoren op, stelt ze af, onderhoudt ze, zoekt storingen, herstelt en vervangt onderdelen en uitrusting om ze rijklaar te maken. De fietstechnicus voert onderhoud, diagnose en herstelling uit van mechanische, elektrische en elektronische componenten van non-, semi- en full-intelligent (elektrische) fietsen en aanverwanten. Hij staat de fietshersteller bij complexere problemen bij. Hij schat kosten en herstellingstermijnen in en adviseert en informeert gebruikers over het gebruik (onderhoud, veiligheid ...).

Hij werkt in een werkplaats die weinig verandert en soms ter plekke bij de klant of onderweg. Hij voert weerkerende handelingen uit en doet ook minder voorspelbare taken, volgens de gegeven werkopdracht, voorschriften en planning. Hij wisselt op een constructieve en gebruiksvriendelijke manier info uit met collega’s, klanten en oversten. Hij gaat aandachtig om met gevaarlijke situaties en veiligheids- en milieuvoorschriften.

Lestabel

5e jaar Fietsinstallaties

Engels

1

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

PAV Nederlands en Maatschappelijke vorming

4

PAV Wiskunde, Wetenschappen en Informatica

4

Praktijk Fietsinstallaties

19

TOTAAL

32