Provincie Limburg

Integratiefase

6de jaar (BuSO)

Integratiefase

De integratiefase bevat vooral stages (minstens 24 lestijden). Je werkt 3 dagen in een bedrijf om 'de stiel' te leren en te wennen aan het arbeidsritme en de nodige werkhouding; de overige 2 dagen (minstens 14 lestijden) volg je les (een halve dag algemene vorming en anderhalve dag beroepsgerichte vorming). De bedoeling hiervan is je nog beter kennis te laten maken met de concrete werksituatie.

Duaal leren

Duaal leren is bedoeld voor leerlingen die hun diploma secundair onderwijs willen behalen via de combinatie van ‘leren in een onderwijsinstelling’ + ‘leren in een onderneming’.

Meer info over duaal leren

 

Alternerende beroepsopleiding

Deze fase duurt één jaar. Deze fase bevat vooral stages (minstens 24 lestijden).
Je werkt 3 dagen in een bedrijf om 'de stiel' te leren; de overige 2 dagen volg je les.

Meer info over ABO