Provincie Limburg

Onderhoudsassistent

5de jaar (BuSO)

Wat leer je?

Deze richting zal vanaf volgend schooljaar enkel nog in het 5de jaar gegeven worden. 

  • eigen werkzaamheden plannen,
  • eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren,
  • een werkmethode opvolgen,
  • een administratie bijhouden,
  • materialen en grondstoffen herkennen.

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral:

  • afval en restproducten sorteren en verwijderen,
  • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan.