Provincie Limburg

Professioneel Onderhoud

5de jaar (BuSO)

Wat leer je?

Deze richting zal vanaf volgend schooljaar enkel nog in het 5de jaar gegeven worden.

  • eigen werkzaamheden plannen,
  • eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren,
  • een werkmethode opvolgen, 
  • een administratie bijhouden,
  • materialen en grondstoffen herkennen.
  • Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral:
  • afval en restproducten sorteren en verwijderen,
  • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan.