Provincie Limburg

Campus Zwartberg

De Wissel is een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Genk.  Op onze groene, uitgestrekte campus bieden we onderwijs aan jongens en meisjes met specifieke onderwijsbehoeften.  We bieden zowel opleidingsvorm 1, 2 als 3 aan, elk met een eigen finaliteit. We willen onze leerlingen helpen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat ze hun weg kunnen in een werk-, woon- en leefsituatie passend bij hun eigen capaciteiten.