Provincie Limburg

Wat is OV1, OV2, OV3 en OV4?

Wat is OV1?

In opleidingsvorm 1 (OV1) bieden we een algemene en sociale vorming aan onze leerlingen. De jongeren worden op deze manier voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven in een beschermde leefomgeving. We werken vooral aan het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen in de contexten wonen, werken en vrije tijd.

 

 

Meer over OV1

Wat is OV2?

In opleidingsvorm 2 (OV2) bieden we enerzijds een algemene en sociale vorming aan onze leerlingen. Anderzijds wordt er gewerkt aan arbeidstraining. De jongeren worden op deze manier voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven in een beschermde leefomgeving. Daarnaast werken we stap voor stap toe naar tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning, onder andere in de vorm van werkplekleren en stages in bedrijven.

Na een schoolcarrière op OV2, kunnen onze leerlingen betaalde arbeid verrichten in een werkomgeving die rekening houdt met wat ze kunnen, wat ze moeilijk vinden, wat ze graag willen en hoe ze zich persoonlijk verder kunnen ontwikkelen.

Alle activiteiten binnen opleidingsvorm 2 steunen op onze 3 belangrijkste pijlers, namelijk: WONEN, WERKEN en VRIJE TIJD.

Meer over OV2

Wat is OV3?

In opleidingsvorm 3 (OV3) bieden we enerzijds een algemene en sociale vorming aan onze leerlingen. Anderzijds wordt er gewerkt aan arbeidstraining. De jongeren worden op deze manier voorbereid om zelfstandig in de maatschappij te functioneren en participeren. Daarnaast werken we stap voor stap toe naar tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.

Opleidingsvorm 3, iets voor jou?

Ben je ...

 • tussen 13 en 21 jaar,
 • geen kei in studeren,
 • gemotiveerd om met je handen te werken,
 • praktisch ingesteld en heb je zin in actie?

Dan biedt opleidingsvorm 3 je..

 • een groene school in een rustige omgeving,
 • kleine klasgroepen in goed uitgeruste lokalen,
 • een degelijke opleiding tot een bekwame werkkracht,
 • een sterke begeleiding op maat van de leerling door ons zorgteam,
 • stage in het 4de en 5de jaar,
 • een extra jaar waardoor je nog meer kans hebt op een job (ABO),
 • veel sport en andere buitenschoolse activiteiten!

Meer over OV3

Wat is OV4?

In opleidingsvorm 4 (OV4) wordt het programma van het gewone secundair onderwijs gegeven, met aangepaste doelstellingen en ondersteuning voor onze leerlingen. We richten ons specifiek tot jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) en bijkomende problematieken. Al onze jongeren zijn uniek. Daarom bieden wij onderwijs op maat.

De einddoelstelling binnen OV4 kan voor elke leerling anders zijn. We streven naar:

 • maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving met ondersteuning,
 • en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu, al dan niet met ondersteuning,
 • of verder studeren in het hoger onderwijs.

We bieden voldoende rust en structuur om in een gemoedelijke sfeer te kunnen werken. Ons team wil mogelijkheden creëren voor de leerlingen om hun talenten en vaardigheden te ontplooien, zodat ze een diploma secundair onderwijs behalen. Als school schenken we expliciet aandacht aan het ondersteunen van sociale- en probleemoplossende vaardigheden. Wij willen dat onze leerlingen zich écht goed voelen! Alleen op die manier kunnen ze hun talenten en vaardigheden ten volle ontplooien.

Meer over OV4