Provincie Limburg

Zorgbeleid

De manier waarop wij als school zorg bieden aan onze leerlingen, wordt bepaald door de manier waarop we kijken naar onze jongeren, naar hun gevoelens en gedrag, en naar de rol die wij als ondersteunende volwassenen hierin spelen. We worden hierbij geïnspireerd door het denkkader van ‘Nieuwe Autoriteit’, met als doel om steeds opnieuw, zorgzame, respectvolle en waakzame relaties uit te bouwen met onze leerlingen. We willen als schoolteam een veilige, krachtige leeromgeving aan ons leerlingen bieden, zodat we samen, toekomstgericht aan het ontwikkelen van hun talenten kunnen werken gedurende hun loopbaan op onze school.

Naargelang de specifieke noden van elke leerling, neemt de zorg die een leerling nodig heeft verschillende vormen aan. Gaandeweg worden verschillende disciplines ingeschakeld. 

Al onze leerlingen worden in de eerste plaats in de klas begeleid door de leerkracht. Onze leerkrachten kennen onze leerlingen door en door, stellen zich zorgzaam op, en blijven altijd weer kansen bieden, ook als het moeilijker loopt. Ons team van leerkrachten kan rekenen op het zorgteam wanneer ze hulp kunnen gebruiken in de klas.

Niet alleen voor de leerkrachten, maar ook voor de leerlingen staat een volledig zorgteam paraat op onze school. Deze groep personeelsleden heeft een verschillende kennis en expertise, elk binnen hun eigen discipline.

Ergotherapie

De ergotherapeut (ergo) focust zich op de functionele zelfstandigheid van onze leerlingen en de integratie in de samenleving rond tijdsbeleving, ruimtelijke en visuele perceptie, fijne motoriek en zelfredzaamheid. De ergo biedt indien nodig hulpmiddelen bij algemene, dagelijkse activiteiten en ondersteunt bij sensopathische activiteiten.

Kinesitherapie

De kinesitherapeut (kiné) biedt begeleiding bij het opbouwen en onderhouden van een basisconditie, bij het trainen van de executieve functies en het stimuleren van de motorische ontwikkeling

Logopedie

De logopedist (logo) biedt begeleiding op vlak van communicatie, taal en spraak, leerstoornissen binnen lezen, spelling, rekenen en leren leren, en stemproblemen.

Verpleegkunde

De verpleegkundige staat in voor het gezondheidsbeleid en- sensibilisering, de medicatiebedeling, de eerste hulp bij ongevallen (EHBO) en gezondheidseducatie op school.

Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleider ondersteunt het psychisch en sociaal functioneren van de leerling, biedt rustmomenten aan om de draagkracht en motivatie te verhogen en werkt herstelgericht na incidenten.

Orthopedagogen en psychologen

De orthopedagogen en psycholoog werken met onze leerkrachten en leerlingen aan pyscho-emotioneel welbevinden, gedragsondersteuning, zelfregulatie, probleemoplossende en sociale vaardigheden. Op schoolniveau werken ze aan het zorgbeleid, orthodidactiek, handelingsplanning en professionalisering.

Elke opleidingsvorm heeft een coördinator. Een overzicht van onze coördinatoren, vind je hier (link naar andere pagina op website). Bij de coördinator kan je steeds terecht met vragen over de schoolloopbaan van de leerling en over de werking van de opleidingsvorm. De coördinatoren zullen ook de rondleidingen verzorgen voor de nieuwe leerlingen.

Het ondersteunend personeel werkt achter de schermen op het secretariaat en zorgt dat de administratie van de school in orde is, en alles vlot kan verlopen. Het secretariaat is steeds telefonisch bereikbaar tussen de schooluren op het nummer 089/38 03 49.

Natuurlijk staan onze directie en haar technisch adviseurs ook steeds klaar voor jullie om eventuele vragen en bezorgdheden te bespreken en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) dat verbonden is aan onze school, is het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg, afdeling Hasselt. Bij het CLB kunnen leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties terecht voor informatie, hulp en begeleiding.

En last but not least: de ouders van onze leerlingen. Als deskundige in de opvoeding van hun kind, kennen zij onze leerlingen natuurlijk het beste. We willen de ouders dan ook graag betrekken bij het meedenken en uittekenen van het leer- en begeleidingstraject van hun kind.