Provincie Limburg

Campus Bilzen

In september 2019 zijn we gestart met een OV4 type 9 in De Wissel-ASSist. Deze afdeling werd opgestart op de campus van PSSB in de Appelboomgaardstraat 2 te Bilzen. Zo houden we de stap van/naar het gewone onderwijs klein. Het stelt de leerling in staat op zijn eigen tempo stap voor stap te werken aan herintegratie in het gewoon secundair onderwijs.

​We werken in kleine klasgroepen, op deze manier bieden we voldoende rust en structuur om in een gemoedelijke sfeer te kunnen werken.

​We geven als school expliciet aandacht aan het ondersteunen van sociale- en probleemoplossende vaardigheden. De leerling wordt individueel begeleid binnen zijn socio- emotionele ontwikkeling of leervaardigheden.

Wat is OV4?

In opleidingsvorm 4 wordt het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. Het is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en op het aanvatten, binnen de context van het gemeenschappelijk curriculum, van vervolgonderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu al dan niet met ondersteuning.