Provincie Limburg

Applicatie- en databeheer

5de jaar, 6de jaar (Dubbele finaliteit)

Vanaf schooljaar 2023-2024, onder voorbehoud.

Voor wie? 

Applicatie- en databeheer is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt of om verder te studeren.

Mogelijke vervolgopleidingen zijn:

  • Professionele Bacheloropleidingen

    • Informatiemanagement en multimedia

    • Toegepaste informatica: Applicatieontwikkeling, Softwaremanagement, Systemen en netwerkbeheer 

Wat doet een Applicatie- en databeheerder?

Applicatie- en databeheerders maken een modulair ontwerp voor softwaretoepassingen gebaseerd op een concrete probleemstellingen. Ze implementeren softwaremodules volgens concrete specificaties op een manier die herbruikbaarheid en samenwerking bevordert. Ze testen hun implementatie om eventuele fouten te identificeren en op te lossen. Verder maken de leerlingen kennis met de opbouw en werking van databanken, computers en netwerken.

Ook toegepaste wiskunde staat op het programma. Daarin komen goniometrie en vectoren, een uitbreiding analyse en algebra en een uitbreiding beschrijvende statistiek aan bod. Zo ontwikkelen de leerlingen een grotere wiskundige gereedschapskist die aangewend kan worden in concrete wetenschappelijke en technische contexten.

De leerlingen leren ook om kennis, inzicht en vaardigheden uit wiskunde, wetenschappen, techniek en computationele vaardigheden te combineren en in te zetten. Er wordt gewerkt aan denken op systeemniveau, specifiëren van criteria waaraan een oplossing moet voldoen, prototypes ontwerpen, evalueren en testen, evidence based optimaliseren van criteria en verfijnen van een ontwerp. 

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie functioneel digitaal ondersteuner gerealiseerd. De functioneel digitaal ondersteuner verwerkt data en implementeert, onderhoudt en bewerkt (web)applicaties en databanken binnen een gegeven cloud- en serveromgeving, standaardsoftwarepakket, IT-platform of datastructuur. Zo faciliteert en ondersteunt hij digitale processen van organisaties en afdelingen en garandeert hun cyberveiligheid.

Lestabel

5e jaar Applicatie en Databeheer

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

1

Engels

2

Frans

2

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Exploratie

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

3

STEM / Procestechnieken

1

Wiskunde

3

Webontwikkeling

4

Software

6

Hardware en netwerken

3

TOTAAL

32