Provincie Limburg

Elektriciteit

3de jaar (Arbeidsmarktgericht)

Elektriciteit is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden in huishoudelijke en niethuishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica, (de)montagetechnieken, sanitaire installatietechnieken en onderhoudstechnieken in een context van voertuigen.

Vanaf schooljaar 2021-2022 voorzien we een derde jaar.

Vanaf schooljaar 2022-2023 voorzien we een vierde jaar.

Lessentabellen 3de en 4de jaar