Provincie Limburg

Natuurwetenschappen

3de jaar (Doorstroom)

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Vanaf schooljaar 2021-2022 voorzien we een derde jaar.

Vanaf schooljaar 2022-2023 voorzien we een vierde jaar.

Lessentabellen 3de en 4de jaar