Provincie Limburg

Zorg en welzijn

3de jaar (Arbeidsmarktgericht)

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden.

Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. De leerlingen verwerven een basisinzicht in anatomie en fysiologie.

Ze maken kennis met directe zorg, maar zullen toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

Vanaf schooljaar 2021-2022 voorzien we een derde jaar.

Vanaf schooljaar 2022-2023 voorzien we een vierde jaar.

Lessentabellen 3de en 4de jaar