Provincie Limburg

Werk met je handen

Ontdek je talent

Wat is OV3?

In opleidingsvorm 3 (OV3) bieden we enerzijds een algemene en sociale vorming aan onze leerlingen. Anderzijds wordt er gewerkt aan arbeidstraining. De jongeren worden op deze manier voorbereid om zelfstandig in de maatschappij te functioneren en participeren. Daarnaast werken we stap voor stap toe naar tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.

Opleidingsvorm 3, iets voor jou?

Ben je ...

 • tussen 13 en 21 jaar,
 • geen kei in studeren,
 • gemotiveerd om met je handen te werken,
 • praktisch ingesteld en heb je zin in actie?

Dan biedt opleidingsvorm 3 je..

 • een groene school in een rustige omgeving,
 • kleine klasgroepen in goed uitgeruste lokalen,
 • een degelijke opleiding tot een bekwame werkkracht,
 • een sterke begeleiding op maat van de leerling door ons zorgteam,
 • stage in het 4de en 5de jaar,
 • een extra jaar waardoor je nog meer kans hebt op een job (ABO),
 • veel sport en andere buitenschoolse activiteiten!

Heb je interesse? Kom dan zeker eens langs!

Wat is het observatiejaar?

Dit is het instapjaar als je vanuit de lagere school instroomt.In principe duurt deze fase één schooljaar. Je krijgt naast algemene en sociale vorming ook beroepsgerichte vorming. Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de opleidingen die de school aanbiedt in de latere fases.
Hier krijg je minstens 14 lestijden algemene en sociale vorming en 16 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 lestijden zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen

Meer weten over het observatiejaar?

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van OV3?

Het buitengewoon secundair onderwijs richt zich tot jongeren van 13 tot 21 jaar met een handicap of met en leer-of opvoedingsmoeilijkheden.

Om in het buitengewoon onderwijs te kunnen inschrijven, heb je een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Enkel de centra voor leerlingbegeleiding mogen een inschrijvingsverslag opstellen.

Uit dat verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet voldoende zijn om uw kind de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school. 

Het inschrijvingsverslag vermeldt: 

 • dat buitengewoon onderwijs aangewezen is voor de leerling
 • welk type het meest geschikt is voor de leerling

Een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs door het CLB is niet bindend.

Wat is duaal leren?

Duaal leren is bedoeld voor leerlingen die hun diploma secundair onderwijs willen behalen via de combinatie van ‘leren in een onderwijsinstelling’ + ‘leren in een onderneming’.

Onder ‘onderwijsinstelling’ verstaan wij: een school voor voltijds secundair onderwijs (SO), een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO) of een SYNTRA- lesplaats.

De onderneming is ook van groot belang. Het is immers de bedoeling dat je ook leert via werkervaring op je werkplek.
Hoeveel % van je tijd doorgebracht wordt op de werkvloer, hangt af van je opleiding.

Meer over duaal leren

Wat is ABO?

Deze is bedoeld voor leerling die het getuigschrift van een opleiding hebben behaald. Deze fase omvat één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding. Deze facultatieve integratiefase van één schooljaar kan bij wijze van uitzondering door de klassenraad verlengd worden tot een tweede schooljaar. Dit als je door omstandigheden een lange periode gewettigd afwezig was gedurende het eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift hebt behaald.

Meer weten over ABO?

Wil je graag gecontacteerd worden? Laat je gegevens achter

Neem contact op met ons

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaand formulier. We hopen je verder te helpen binnen 24u.

Voor dringende vragen kan je ons altijd bereiken op
089 38 03 49 of via de.wissel@limburg.be